คุณจะใช้เหรียญ จากจำนวนเหรียญของคุณเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
คุณสามารถรีเซ็ตคะแนนปัจจุบันของคุณ และลองอีกครั้ง
เมื่อเกมสิ้นสุด หน้าปัจจุบันของคุณในทัวร์นาเมนต์นี้จะหายไปและคุณจะเริ่มต้นใหม่
Required coins
ยอดเงินของคุณ
ใช้เหรียญเพื่อเข้าร่วม
รีเซ็ตและลองอีกครั้ง
ยกเลิก

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการออกจากเกม?

ไม่ใช่
ใช่

สิ่งนี้จะต้องใช้ to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

ไม่ใช่
ใช่

คุณอยู่ในเกมอื่นอยู่แล้ว

คุณต้องการหยุดเกมนั้นและเปิดเกมนี้หรือไม่?

ไม่ใช่
ใช่

คุณอยู่ในเกมแล้ว

คุณต้องการยุติเกมและรีเซ็ตหรือไม่?

ไม่ใช่
ใช่

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

คุณจำเป็นต้อง to reset the balance

Required coins
ยอดเงินของคุณ
ไม่ใช่
ใช่

คุณอยู่ในเกมแล้ว

คุณต้องการยุติเกม ซื้อตั๋ว และรีเซ็ตหรือไม่?

ไม่ใช่
ใช่

คุณมียอดคงเหลือเหรียญไม่เพียงพอที่จะซื้อ

คุณกำลังจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ FTN

รางวัลเงินสดในทัวร์นาเมนต์นี้จะจ่ายในสกุลเงิน Fasttoken (FTN) ที่เทียบเท่า

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fasttoken (FTN) ในคู่มือวิธีการชำระเงิน Fasttoken (FTN) ของเราที่นี่

คุณจะใช้ตั๋วหนึ่งใบจากคลังของคุณเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้

อย่าเข้าร่วม
ฉันเข้าใจแล้ว เข้าร่วมเลย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2021 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข   

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะควบคุมการใช้งาน www.socialtournaments.com (“เว็บไซต์”) และ Socialtournaments.com ของเรา ซึ่งเป็นเครื่องมือการเล่นเกมเชิงโซเชียลแบบ RNG (“แพลตฟอร์ม”)

โดยการสร้างบัญชีและเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้และเงื่อนไขและกฎเพิ่มเติมอื่นๆ ที่อาจออกโดย Social Tournaments เป็นครั้งคราว 

เรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อตกลงนี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและเมื่อใดก็ได้ โดยการแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อมีการโพสต์บนเว็บไซต์ คุณควรทบทวนข้อตกลงนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์และแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดต่อฝ่ายใดๆ ในทางใดทางหนึ่งสำหรับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราอาจระงับ ยุติ หรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

ข้อตกลงนี้จะต้องอ่านร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของทัวร์นาเมนต์ที่อาจมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว 

  1. การเข้าถึงเว็บไซต์และการสร้างบัญชี 

1.1 สามารถเข้าถึงทัวร์นาเมนต์ได้โดยผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยการลงทะเบียน คุณประกาศและรับประกันว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปีหรืออายุขั้นต่ำที่มากกว่าตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในเขตอำนาจศาลของถิ่นที่อยู่ของคุณ และได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายละเอียดการลงทะเบียนบัญชีทั้งหมดที่คุณให้ไว้ เมื่อการตรวจสอบเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันอายุของคุณได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติม หากเรายังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดใดๆ ที่คุณให้มาได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณหรือระงับการจ่ายเงินรางวัลใดๆ จนกว่าเราจะได้รับหลักฐานที่น่าพอใจตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

1.2 พนักงานของ Social Tournaments ญาติสนิทของพนักงานดังกล่าว และใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือการตัดสินของทัวร์นาเมนต์ไม่สามารถทำข้อตกลงนี้ได้ 

1.3 ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับคุณสำหรับการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ และคุณไม่จำเป็นต้องทำการซื้อเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ 

1.4หากคุณอยู่ในประเทศต่อไปนี้ คุณจะไม่สามารถและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใดๆ ที่เสนอบนแพลตฟอร์มได้: เคนตักกี้(สหรัฐอเมริกา) สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เกาหลีเหนือ ยูเครน โรมาเนีย เซอร์เบีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ โคลอมเบีย มอลตา และรัฐหรือประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ อาจกำหนดเป็นครั้งคราว (รวมเรียกว่าประเทศที่ถูกแบน”) Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายชื่อประเทศที่ถูกแบนได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือระงับหรือยกเลิกการมอบของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ หาก Social Tournaments พบว่าผู้ใช้ปลายทางกำลังเข้าถึงแพลตฟอร์มจากเขตอำนาจศาลหนึ่งใดของประเทศที่ถูกแบน 

1.5 หากคุณอยู่ในประเทศต่อไปนี้ คุณจะไม่สามารถและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์ใดๆ ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม: เคนตักกี้, ไอดาโฮ, วอชิงตัน, เนวาดา (สหรัฐอเมริกา), สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, เกาหลีเหนือ, ยูเครน, โรมาเนีย, เซอร์เบีย, อินเดีย, มอลตา, มอนเตเนโกร, เนเธอร์แลนด์, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, แอนติกาและบาร์บูดา และรัฐหรือประเทศอื่นใดที่บริษัทอาจกำหนดเป็นครั้งคราว (รวมเรียกว่า “เขตแดนต้องห้าม”) Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายชื่อประเทศต้องห้ามได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือระงับหรือยกเลิกการมอบรางวัลใดๆ ที่มอบให้สำหรับการเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์หาก Social Tournaments พบว่าผู้ใช้ปลายทางกำลังเข้าถึงแพลตฟอร์มจากหนึ่งในเขตอำนาจศาลของเขตแดนต้องห้าม

  1. การสร้างบัญชี 

2.1 คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ (“บัญชี”) กับ Social Tournaments เพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใดๆ คุณสามารถสร้างบัญชีได้โดยเข้าไปที่ลิงค์ต่อไปนี้: www.socialtournaments.com 

2.2 เมื่อสร้างบัญชีและเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง: ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และข้อมูลบัญชีการชำระเงินของคุณ (เช่น Skrill หรือ Neteller) ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่รวบรวมโดย Social Tournaments จะได้รับการประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อตกลงนี้ 

2.3 คุณจะต้องออกแบบอวาตาร์เสมือน (“อวาตาร์”) โดยที่อวาตาร์เสมือนดังกล่าวจะเป็นตัวแทนของบัญชีของคุณในระหว่างทัวร์นาเมนต์ อวาตาร์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจาก Social Tournaments ตามดุลยพินิจก่อนที่คุณจะใช้อวาตาร์ได้ (ไม่ว่าจะในทัวร์นาเมนต์หรือโพสต์บนบัญชี) และคุณยอมรับว่า Social Tournaments มีสิทธิ์ในการระงับ จำกัด หรือปฏิเสธอวาตาร์ใดๆ ก็ตามที่ใช้ในบัญชีหรือสำหรับทัวร์นาเมนต์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว 

2.4 คุณมีสิทธิ์เปิดบัญชีเดียวในชื่อของคุณ คุณรับทราบและตกลงว่าคุณอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใดๆ เมื่อใดก็ได้หากคุณมีบัญชีในชื่อของคุณมากกว่าหนึ่งบัญชี 

  1. รางวัล 

3.1 ผู้ใช้รายใดก็ตามที่ Social Tournaments กำหนดให้เป็นผู้ชนะของทัวร์นาเมนต์ (“ผู้ชนะ”) อาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในฐานะผู้ชนะ โดยรางวัลอาจเป็นเงินหรือไม่ใช่เงิน (“รางวัล”) ตามที่ Social Tournaments กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเป็นครั้งคราว คุณรับทราบและตกลงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อภาระผูกพันทางภาษีที่เกิดขึ้นจากการที่คุณได้รับรางวัล และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Social Tournaments โดยเต็มที่สำหรับภาระภาษีใดๆ ที่เกิดจากรางวัลที่มอบให้คุณ 

3.2 คุณตกลงและยอมรับว่า Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการให้หรือระงับรางวัลใดๆ ตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผล และการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้ (กำหนดไว้ในข้อ 3.7 ของข้อตกลงนี้) หรือการไม่ปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลใดๆ จาก Social Tournaments สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะโดย Social Tournaments 

3.3 คุณรับทราบและตกลงว่ารางวัลทั้งหมดและผู้ชนะจะมีการระบุไว้ใน www.socialtournaments.com/results ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ของรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่มีให้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแทนที่รางวัลใดๆ ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3.4 ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมล์โดยใช้ที่อยู่อีเมล์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากการสรุปผลทัวร์นาเมนต์ หากไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้หรือผู้ชนะไม่สามารถรับรางวัลได้ภายในเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับแจ้งทางอีเมล์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนรางวัลและเลือกผู้ชนะรายอื่นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 

3.5 เราจะแจ้งให้ผู้ชนะทราบถึงวิธีการที่เราจะโอนรางวัลจาก Social Tournaments ไปยังผู้ชนะ 

3.6 การตัดสินใจในเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นาเมนต์และแพลตฟอร์มจะอยู่ในดุลยพินิจของ Social Tournaments แต่เพียงผู้เดียว 

3.7 ตามเงื่อนไขในการรับรางวัล คุณตกลงว่า Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลและคำขอเอกสารที่สมเหตุสมผลเพิ่มเติม (ตามที่กำหนดโดย Social Tournaments ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว) ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ว่า Social Tournaments (หรือหน่วยงานใดๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับว่า Social Tournaments) ต้องปฏิบัติตาม (“กฎหมายที่บังคับใช้”) จะไม่มีการมอบรางวัลให้กับคุณเว้นแต่คุณจะปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารประกอบโดย Social Tournaments โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ชนะจะต้องให้ข้อมูลและเอกสารใดๆ และทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับ Social Tournaments เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดการปฏิบัติตามภาษี คุณรับทราบและตกลงว่าอาจใช้เวลาถึงสิบสี่ (14) วันทำการในการรับรางวัลหลังจากที่ Social Tournaments ได้รับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม 

3.8 การไม่ปฏิบัติตามคำขอของ Social Tournament สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารตามข้อตกลงนี้อาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติบัญชีของคุณ 

3.9 หากคุณอาศัยอยู่นอกสหภาพยุโรป จะมีการจ่ายรางวัลให้และอาจถอนออกจากบัญชี Skrill หรือ Neteller E-Wallet ของคุณได้ 

  1. ทัวร์นาเมนต์ 

4.1 แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง หรือบริหารจัดการโดย หรือเกี่ยวข้องกับ Facebook Twitter หรือเครือข่ายโซเชียลอื่นใดที่มีการโฆษณาแพลตฟอร์มและทัวร์นาเมนต์ 

4.2 Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือจัดโปรแกรมทัวร์นาเมนต์ใหม่ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จะมีการแจ้งการระงับ การยกเลิก หรือการเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์นาเมนต์ใดๆ ไปยังผู้เข้าร่วมโดยเร็วที่สุดโดย Social Tournaments 

4.3 Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยกเลิกการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของคุณได้ตลอดเวลา การตัดสินใจของ Social Tournaments เกี่ยวกับการเข้าร่วมและการมีสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ของคุณถือเป็นที่สิ้นสุด และคุณหรือผู้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์รายอื่นไม่สามารถโต้แย้งได้ 

4.4 Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอทัวร์นาเมนต์เฉพาะให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 

  1. การคุ้มครองข้อมูล 

5.1 โดยการใช้แพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ คุณยินยอมให้ Social Tournaments (และผู้ประมวลผลที่ได้รับอนุญาต) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ และทั้งหมดและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Social Tournaments 

5.2 โดยการสร้างบัญชีและเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ ผู้ชนะรับทราบและตกลงให้ Social Tournaments เผยแพร่ชื่อและอวาตาร์ของตนในสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ชนะหรือผู้ใช้ปลายทางใดๆ จะถูกใช้โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเท่านั้น 

5.3 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณยอมรับว่าคุณยังคงมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Social Tournaments โดยการขอปิดบัญชีของคุณ และการปิดบัญชีของคุณจะส่งผลให้เกิดการยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Social Tournaments 

  1. การยุติข้อตกลง 

6.1 คุณรับทราบและยอมรับว่า Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กิจกรรมใดๆ ในบัญชีของคุณขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟอกเงิน 

6.2 เมื่อปิดบัญชี Social Tournaments ของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือทัวร์นาเมนต์ใดๆ ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มได้อีกต่อไป การเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใดๆ ที่อาจยังคงค้างอยู่ในขณะที่ปิดบัญชีของคุณจะถือเป็นโมฆะและคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆ 

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา 

7.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึง การประดิษฐ์ การออกแบบ สูตร ความรู้ กระบวนการ วิธีการทางธุรกิจ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ รหัส ความคิด งานเขียน ภาพประกอบ ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของ Social Tournament และสื่อใดๆ และทั้งหมดที่อธิบายหรือแสดงภาพทรัพย์สินดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบฉบับพิมพ์หรือดิจิทัล 

7.2 ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของ Social Tournaments ตลอดเวลา สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือการใช้แพลตฟอร์มของคุณจะเป็นของ Social Tournaments 

  1. ข้ออร้องเรียน 

คุณสามารถแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ ผ่านที่อยู่อีเมล์ต่อไปนี้: [email protected] Social Tournaments จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อร้องเรียนใดๆ ในทันทีและโดยไม่ชักช้า 

  1. การจำกัดความรับผิดชอบ

9.1 คุณตกลงที่จะทำให้ Social Tournaments ปราศจากอันตรายสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ แม้ในแต่ละกรณีหากคู่สัญญาได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว: 

9.1.1 การสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง; หรือ 

9.1.2 การสูญเสียกำไร รายได้ สัญญา หรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้ 

9.2 Social Tournaments จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Social Tournaments ที่ Social Tournaments ถูกขัดขวางไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้และในกรณีที่ความล้มเหลวในการดำเนินการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับความผิด หรือความประมาทเลินเล่อ (“เหตุสุดวิสัย“) หากเหตุสุดวิสัยขัดขวาง Social Tournaments จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญและยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานานกว่าสิบ (10) วัน คุณสามารถยุติข้อตกลงโดยมีผลทันทีโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 9.3 Social Tournaments จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้บนแพลตฟอร์มหรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเสี่ยงของการนำซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมาใช้ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามซึ่งอาจเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต Social Tournaments จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลดังกล่าวอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวทางเทคโนโลยีใดๆ ที่ขับเคลื่อนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม